Мэдээ мэдээлэл

тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гурвалсан гэрээ байгуулах тухай

Цааш унших

хийморийн овоонд гарах, шашны зан үйл үйлдэхийг хориглолоо.

Цааш унших

зохион байгуулалтын баримт бичиг хүчингүй болгох тухай мэдэгдэл

Цааш унших

зохион байгуулалтын баримт бичиг хүчингүй болгох тухай мэдэгдэл

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах эрх дуусгавар болсон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд гэрээ, гэрчилгээ хураалгах тухай мэд...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах эрх авсан иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газарт байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар газар ашиглах эрх аван газрын тухай хуулийн 40.1.5, 40.1.6 дах заалт, ойн ту...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашигладаг иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудад мэдэгдэх нь

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах эрх дуусгавар болсон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд 2019.11.25-ны дотор гэрээ, гэрчилгээ...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах эрх шинээр авсан, эрхийн хугацаа сунгасан, шүүхийн шийдвэрийн дагуу эрх сэргэсэн иргэн, аж ...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашигладаг иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхааралд мэдэгдэх нь

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрх олгохдоо ойн тухай хууль зөрчиж олгосон иаанб-ын жагсаалт

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now