Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 63, Баянзүрх дүүргийн 11 хорооны 88 дүгээр сургуулийн сурагчдад "Зөв дадал-Ногоон ирээдүй" сэдэвт байгаль хамгаалах чиглэлээр сургалтыг амжилттай зохион байгуулав.

  

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now