Хариуцан хамгаалдаг газрууд

ДЭЛХИЙН ХҮН БА ШИМ МАНДЛЫН НӨӨЦ ГАЗАР-БОГДХАН УУЛ