Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны дарга М.Доржоор ахлуулсан ажлын хэсэг 2022.04.15,16-ны өдрүүдэд Байгаль орчны төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлөөр дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсийн ашиглалтын байдлыг газар дээр нь хянаж, зөвлөмж өгөх ажлыг зохион байгууллаа.

Ажиллах хугацаанд Түргэний аманд үйл ажиллагаа явуулж буй “Айсу Амар” ХХК-ийн барилгын үйл ажиллагааг зогсоож, газар ашиглалттай холбоотой хяналт шалгалтын ажил хийгдэж байна.

    

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now