✅2022-05-06-ны өдөр Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны даргын дэргэдэх зөвлөл хуралдлаа.

✅ Өнөөдрийн хуралдаанаар газар ашиглах эрхийн хугацааг сунгах асуудлаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ирүүлсэн 46

санал болон холбогдох материалыг хэлэлцэж зөрчил, дутагдалгүй 24 саналыг дэмжих, 22 саналд материалын бүрдэл, газрын төлбөр болон газрын давхацлыг арилгуулах асуудлуудаар үүрэг даалгавар өгч дараагийн хурлаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэлээ.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now