Мэдээ мэдээлэл

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах эрх дуусгавар болсон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд гэрээ, гэрчилгээ хураалгах тухай мэд...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах эрх авсан иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газарт байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар газар ашиглах эрх аван газрын тухай хуулийн 40.1.5, 40.1.6 дах заалт, ойн ту...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашигладаг иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудад мэдэгдэх нь

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах эрх дуусгавар болсон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд 2019.11.25-ны дотор гэрээ, гэрчилгээ...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах эрх шинээр авсан, эрхийн хугацаа сунгасан, шүүхийн шийдвэрийн дагуу эрх сэргэсэн иргэн, аж ...

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд газар ашигладаг иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхааралд мэдэгдэх нь

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрх олгохдоо ойн тухай хууль зөрчиж олгосон иаанб-ын жагсаалт

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаанаас 2019.04.20-2019.04.21-ний өдрүүдэд богдхан ууланд хийгдсэн хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулла...

Цааш унших

хан-уул дүүрэг ой хээрийн түймрийг унтраах дадлага сургуулийг зохион байгууллаа

Цааш унших

дараах хаяг байршил нь тодорхойгүй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэдэгдэл хүргүүлж байна.

Цааш унших

богдхан уулын дархан цаазат газарт явган аялалын 5 маршрут баталлаа

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now