Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Гэрээ байгуулах, гэрээ, гэрчилгээ хураалгах

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрх олгохдоо Ойн тухай хууль зөрчиж олгосон ИААНБ-ын жагсаалт

Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаанаас 2019.04.20-2019.04.21-ний өдрүүдэд Богдхан ууланд хийгдсэн хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулла...

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙГ УНТРААХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дараах хаяг байршил нь тодорхойгүй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэдэгдэл хүргүүлж байна.

Өргөдлийн маягтууд

2018 оны 12 сарын 13

Өргөдлийн маягтууд

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАДАГ ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭГДЭХ НЬ