Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАДАГ ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭГДЭХ НЬ

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХ ДУУСГАВАР БОЛСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД 2019.11.25-НЫ ДОТОР ГЭРЭЭ, ГЭРЧИЛГЭЭ...

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХ ШИНЭЭР АВСАН, ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАСАН, ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДАГУУ ЭРХ СЭРГЭСЭН ИРГЭН, АЖ ...

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАДАГ ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД МЭДЭГДЭХ НЬ

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрх олгохдоо Ойн тухай хууль зөрчиж олгосон ИААНБ-ын жагсаалт

Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаанаас 2019.04.20-2019.04.21-ний өдрүүдэд Богдхан ууланд хийгдсэн хяналт шалгалтын ажил зохион байгуулла...

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙГ УНТРААХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дараах хаяг байршил нь тодорхойгүй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэдэгдэл хүргүүлж байна.

Өргөдлийн маягтууд

2018 оны 12 сарын 13

Өргөдлийн маягтууд

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАДАГ ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭГДЭХ НЬ

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАДАГ ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Богдхан уулан дахь зэрлэгшсэн нохойн устгал явагдаж байна.