Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хөшөө дурсгалаа хамгаалах өдөр

Хууль бус үйл ажиллагаа

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын нээлттэй өдөрлөгт хүрэлцэн ирнэ үү.

Ойн цэвэрлэгээний талаар

2018 оны 03 сарын 16

Ойн цэвэрлэгээний талаар

Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа "Монгол тэнгэр үнэн" ТББ байгууллагатай хамтран Хийморийн овоог цэвэрлэлээ.

2018 оны 03 сарын 05-ны өдөр БХУДЦГХЗахиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нар мал, амьтны гаралтай Галзуу өвчний голомтод ажилладаг. Тиймээс тус байгууллаг...

Ан амьтны нөөц

2018 оны 03 сарын 01

Ойн сангийн мэдээ

2018 оны 03 сарын 01

Ойн цэвэрлэгээ

2018 оны 02 сарын 27

Газар ашиглах эрхийн хугацаа сунгахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа 2001 оны БОАЖ сайдын 117 тушаалыг хэрэгжүүлж байна. Уг тушаалаар батлагдсан “Тусгай хамгаалалттай газар...