Журам ...
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТҮР ЖУРАМ
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОЙД ОЙН АЖ АХУЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ЗӨВЛӨЛИЙГ БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГ ДАХЬ РАШААН АШИГЛАХ ЖУРАМ
УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ АМЬТНЫ СҮРГИЙН БҮТЦИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ, ЗААЗЛАХ, СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭЭЖ, СОРЬЦ АВАХ, ХЭМЖИЛТ ХИЙХ, НУТАГШУУЛАХ, ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ГОЛОМТЫГ УСТГАХ ЗОРИЛГООР АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ЖУРАМ
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ЧОНЫН ТООГ ЗОХИЦУУЛАХ, ЗЭРЛЭГШСЭН НОХОЙ УСТГАХАД МӨРДӨХ ЖУРАМ
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ СТАНДАРТЫН БУС НҮХЭН ЖОРЛОНГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ
Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх журам
Нэн ховор, ховор, зарим элбэг ургамлын экологи эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ҮЗҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГ УДААГИЙН ХӨЛС ТӨЛӨХ ЖУРАМ