Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр ...
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ТУХАЙ
Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай
Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай
АЖИЛ ЭРЧИМЖҮҮЛЖ, ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ОРОН НУТАГТ ХИЙХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ОЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ