Нэр

Талбай (га)

Байршил

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын “Газар ашиглах эрх дуусгавар болгох тухай” , “Тушаал хүчингүй болгох” тухай тушаал

1

Иргэн Ё.Пунцаг

419.79 м2

Зайсангийн ам

2019.01.28 А/28

2

Б.Бурмаа

1.5 га

Арцатын ам

2019.02.19 А/45

3

Твин таун ХХК

10 га

Ташгайн ам

2019.06.17 А/277

4

А.Төмөрсүх

461.99 м2

Зайсангийн ам

2019.05.27 А/214

5

А.Гантөмөр

540.88 м2