Доорх жагсаалтанд дурьдагдсан зөрчилтэй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд ойн сан бүхий газартай давхацсан хэсгийг хасуулж, 2019.11.29-ны өдрийн дотор зөрчлөө арилахгүй бол газар ашиглах эрх олгосон тушаалыг хүчингүйд тооцуулах болохыг мэдэгдье.

Нэр

Талбай (га)

Байршил

БОСайдын тушаал

Хуулийн үндэслэл

Мэдээлэл

 

1

ТГЛ ХХК

2.5 га

Түргэний  ам

2018.06.21 А/199

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

2

Шинэ ургац агро ХХК

4.0 га

Төрхурахын ам

2016.05.12 А/155

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

3