Доорх жагсаалтанд дурьдагдсан зөрчилтэй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд ойн сан бүхий газартай давхацсан хэсгийг хасуулж, 2019.11.29-ны өдрийн дотор зөрчлөө арилахгүй бол газар ашиглах эрх олгосон тушаалыг хүчингүйд тооцуулах болохыг мэдэгдье.

Нэр

Талбай (га)

Байршил

БОСайдын тушаал

Хуулийн үндэслэл

Мэдээлэл

 

1

ТГЛ ХХК

2.5 га

Түргэний  ам

2018.06.21 А/199

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

2

Шинэ ургац агро ХХК

4.0 га

Төрхурахын ам

2016.05.12 А/155

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Наран босголт ХХК

2.0 га

Баруундэлгэрийн ам

2016.06.03 А/179

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

5

Саян девелопер ХХК

2.0 га

Түргэний ам

2017.08.23 А/238

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

6

Сэлэнгэ тариа ХХК

5.0 га

Жаргалантын ам

2015.08.05 А/321

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

7

Б.Туяа

1.7 га

Төрхурахын ам

2017.09.07 А/263

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

8

Баян тив ХХК

1.8 га

Жаргалантын ам

2017.09.04 А/250

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

9

М Ти Эс Агро ХХК

3.0 га

Хүрэлтогоотын ам

2015.08.05 А/321

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

10

Арвай сүлд ХХК

1.9 га

Төрхурахын ам

2011.07.06 А/232

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

11

Юнайтед эксим ХХК

2.1 га

Зайсангин ам

2019.05.30 А/218

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

12

Б.Мөнхтүвшин

0.15 га

Багатэнгэрийн ам

2019.07.26 А/406

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

13

Дуганы нарс ХХК

24.2 га

Ширдэгтийн ам

2015.07.08 А-277

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

14

Миралайн ХХК

9.0 га

Залаатын зүүн богинын ам

2018.08.22 А-291

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

15

Юниверсал голд ХХК

0.27 га

Хүүшийн ам

2017.09.07 А/263

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6

Ойн сан бүхий газар

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now