Хууль, эрх зүй

ЯВГАН АЯЛАЛЫН МАРШРУТ БАТЛАХ ТУХАЙ

  

 

Богдхан уулын дархан цаазат газарт Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-159 тоот тушаалаар 3, 2018 оны А-116 тоот тушаалаар 2 маршрут, нийт 5 чиглэлд явган аялалын маршрут баталсан.

Маршрут 1:  Манзушир-Цэцээ гүн 5.3 км

Маршрут 2:  Төрхурах-Цэцээ гүн 8.5 км

Маршрут 3:  Зайсан-Дугуй цагаан  4.0 км

Маршрут 4: Чандманы ам-Хийморийн овоо 1.47 км

Маршрут 5: Одон Орон, Геофизикийн Судалгааны төв-Тэмээн хад 1.42 км