Хууль, эрх зүй

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ОРОН НУТАГТ ХИЙХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ОРОН НУТАГТ ХИЙХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ