БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗАР

Ерөнхий танилцуулга

Богдхан уул нь үндэсний төдийгүй дэлхийн экологийн тэнцлийг хангахад чухал нөлөө бүхий байгаль, түүх, соёл, шинжлэх ухааны ач холбогдол бүхий газар хэмээн ЮНЕСКО-ийн Хүн ба Шим мандлын нөөц газрын  сүлжээнд 1996 онд бүртгэж, 1997 онд гэрчилгээ олгосон.

Богдхан уулын дархан цаазат газар нь нийт 42271.24 га  нутаг дэвсгэртэй.

-Хязгаарлалтын бүс:  12035.09 га

-Хамгаалалтын бүс:   23314.48 га

-Онгон бүс /А, Б/         6921.66 га