Авилгатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс  2021 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдөр зБайгаль орчин аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай бүс нутгийн хамгаалалтын захиргааны албан хаагчдад зориулан зохион байгуулсан "Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, авилга ашиг сонирхлын зөрчил, авилгын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх"  сургалтад Богдхан уулын дархан цаазат газрын албан хаагчид хамрагдаж, сургалтын дараах санал асуулга болон цаашид шаардлагатай сургалтын санал, сэтгэл ханамжийн судалгаа өгөв.

 

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now