Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа нь ой, хээрийн түймрийн аюултай үед  иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага нь ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх чиглэлээр гал түймрийн аюулгүй байдлын баталгаа гаргуулан ажиллаж байна.

 “Түймрийн аюултай үе” гэж тухайн нутаг дэвсгэрт ой хээрийн түймэр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн хуурайшилт бүхий цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацаа юм. Ойн тухай хуулинд зааснаар иргэд та:

🌲🌲🌲Түймрийн аюултай үед ойд зугаалахгүй байх,

🌲🌲🌲Гал түймрийн улсын хяналтын дүрмийг чанд биелүүлж, түймрийн аюултай үед ил задгай гал түлэхгүй байх, асаасан шүдэнз, татсан тамхины гал, цог, нурмыг бүрэн унтрааж аюулгүй болгох,

🌲🌲🌲Ойд зугаалахгүй байх,

🌲🌲🌲Түймэр унтраах байнгын багаж хэрэгсэлтэй байх,

🌲🌲🌲Түймэр унтраах анхан шатны арга ажиллагааг эзэмшсэн байх,

🌲🌲🌲Хүүхдээ түймрээс сэрэмжлүүлж сургах, 

🌲🌲🌲хуурай өвс, хог ургамал, өтөг бууцыг шатаахгүй байх

ҮҮРЭГТЭЙ. 

Ойн туай хуулиас:

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now