Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1, 34.2, “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 2 дугаар сарын 12-ны 62 дугаар тогтоол, улсын Онцгой комиссын даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 13-ны 04 тоот тушаалыг үндэслэн  “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн байдлаар шилжиж ажиллах тухай" Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн А-6 тоот тушаалаар Богдхан уулын дархан цаазат газарт хөл хорио тогтоосон тул 2020 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл Богдхан уулын дархан цаазат газарт аялал, амралт зугаалга, явган аялал хийхийг хориглосон болохыг мэдэгдэе. 

Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now