Засгийн газрын 2020 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай" 62 дугаар тогтоол, Улсын онцгой комиссын даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тушаалыг үндэслэн хамгаалалтын захиргааны даргын тушаалаар 2020 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл Богдхан уулын дархан цаазат газарт олныг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах, Богины ам, Чандманийн аманд зорчих, Хийморийн овоонд гарах, шашны зан үйл үйлдэхийг хориглолоо.