Доорх жагсаалтанд дурьдагдсан зөрчилтэй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд зөрчилөө арилахгүй бол газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгохыг мэдэгдье.

Нэр

Талбай (га)

Байршил

БОСайдын тушаал

Хуулийн үндэслэл

Мэдээлэл

1

“Соёлын жигүүр” ХХК

5.2

Төрхурахын  ам

2015.08.05 А/321

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8,  Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулах, төлбөр төлөөгүй, үйл ажиллагаа явуулаагүй

2

“М Ти эс агро” ХХК

3

Хүрэлтогоотын ам

2015.08.05 А/321

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8,  Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулах, төлбөр төлөөгүй, үйл ажиллагаа явуулаагүй

3

"Эрхэт капитал" ХХК

2

Залаатын зүүн богины ам

2017.08.23 А/236

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8,  Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулах, төлбөр төлөөгүй, үйл ажиллагаа явуулаагүй

4

"Ривер таун" ХХК

5.97

Залаатын зүүн богины ам

2015.04.24 А/188

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8,  Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулах, төлбөр төлөөгүй, үйл ажиллагаа явуулаагүй

5

"Цэцэн энтертаймент" ХХК

1

Залаатын зүүн богины ам

2016.06.03 А/179

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8,  Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулах, төлбөр төлөөгүй, үйл ажиллагаа явуулаагүй

6

"Түшиг даймонд" ХХК

1.06

Хүүшийн ам

2017.01.13 А/14

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул 3.4 га талбайгаас хэсэгчлэн цуцлах

7

"Мат аутдоор сафарис" ХХК

0.64

Хүүшийн ам

2015.05.29 А/22

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул 1.6 га талбайгаас хэсэгчлэн цуцлах

8

"Софт флюорит" ХХК

0.45

Хүүшийн ам

2015.07.08 А/277

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул 1.2 га талбайгаас хэсэгчлэн цуцлах

9

О.Марал

0.21

Хүүшийн ам

2017.09.07 А/263

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул  талбайгаас хэсэгчлэн цуцлах

10

Улаанбаатар капитал ББСБ

10.8

Арцатын ам

2015.06.16 А/237

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул  28.6 га талбайгаас хэсэгчлэн цуцлах

11

Ай капитал ХХК

0.42

Нүхтийн ам

2016.07.07 А/220

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул  цуцлах

12

Монголиан коммодити трейд ХХК

1

Жаргалантын ам

2016.05.12 А/155

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул  6.12 га талбайгаас хэсэгчлэн цуцлах

13

Эйжин ложистик бридж ХХК

10

Жаргалантын ам

2015-08-05 А/321

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж хэсэгчлэн цуцлах цуцлуулах

14

Межик инвест ХХК

2.21

Жаргалантын ам

2017-03-09 А/59

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул  Б талбайг цуцлах

15

Тернатур ХХК

5.56

Жаргалантын ам

2015.08.05 А/321

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул талбайг хэсэгчлэн цуцлах

16

Эрдэнийн найчин монгол НҮТББ

15.8

Жаргалантын ам

2017.09.07 А/263

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул талбайг хэсэгчлэн цуцлах

17

Сэлэнгэ тариа ХХК

5.07

Жаргалантын ам

2015.08.05 А/321

Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.8, 

Ойг сүйтгэж үйл ажиллагаа явуулахаар байгаа тул талбайг хэсэгчлэн цуцлах

18

Эвт баавгай ХХК

1

Нүхтийн ам

2015.05.29 А/222

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

19

Энхтайж ХХК

2

Төрхурахын  ам

2014.09.19 А/340

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

2014 оноос хойш үйл ажмллагаа явуулаагүй

20

Реска ХХК

16

Бумбатын ам

2016.04.14 А/116

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

улсын тэмдэгтийн хураамж төлөөгүй

21

Гэр капитал ХХК

10

Чулуутын ам

2016.06.09 А/189

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

22

Мон ферм консалтинг ХХК

2

Чулуутын ам

2016.06.03 А/179

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

23

Титэм шигтгээ ХХК

6

Хүрэлтогоотын ам

2015.06.16 А/237

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

24

Өлзийт суурин ХХК

6.8

Чулуутын ам

2014.11.26 А/415

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

25

Д.Ганболд

4

Хүрэлтогоотын ам

2016.05.12 А/155

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

26

Жанцанноров

0.5

Хүрэлтогоотын ам

2008.08.01 258

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

27

Билиг дээд сургууль

42.1

Залаатын зүүн богины ам

2015.12.22 А/433

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

28

Смартливинг ХХК

14.7

Залаатын зүүн богины ам

2014.09.19 А337

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

29

Ц.Амгалан

0.11

Залаатын ам

2017.09.07 А/263

бусад иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын орц гарц хаасан

маргаан үүсгэн

30

Нэшнл майнинг ХХК

0.51

Зайсан

2016.06.03 А/179

Газрын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

уугуул иргэдийн газар дээр давхцуулан газар ашиглах эрх авсан

31

Юнайтед транс групп ХХК

0.29

Зайсан

2016.06.03 А/179

Газрын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

уугуул иргэдийн газар дээр давхцуулан газар ашиглах эрх авсан

32

Мон скай ХХК

0.5

Зайсан

2011.06.15 А/198

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

33

Пазлл ХХК

1

Чандманы ам

2016.06.09 А/189

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

34

Чандмань трейвэл ХХК

2

Чандманы ам

2009.10.26 

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

35

З.Буяндэлгэр

0.65

Хүүшийн ам

2016.06.03 А/179

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

36

Делл ком ХХК

1

Энхтайваны ам

2015.07.03 А/266

бусад иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын орц гарц хаасан

үйл ажиллагаа явуулаагүй

37

Гэгээн талбай ХХК

16.7

Ташгайн ам

2014.09.19 А/337

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

А талбай үйл ажиллагаа явуулаагүй, тэмдэгтийн хураамж төлөөгүй

38

Гэгээн талбай ХХК

3

Ташгайн ам

2014.09.19 А/338

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

Б талбай үйл ажиллагаа явуулаагүй, тэмдэгтийн хураамж төлөөгүй

39

Нээгдэх майнинг ХХК

4.5

Ташгайн ам

2015.08.05 А/321

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6

үйл ажиллагаа явуулаагүй

40

Алтан хучир ХХК